home > Werken in Antwerpen

Werken in Antwerpen

Onderstaande website biedt u een up-to-date stand van zaken betreffende de werken rond Antwerpen. U vindt er ook een overzicht van de verkeersmoeilijkheden en de alternatieve routes die u kan volgen om ze te ontwijken.

http://www.antwerken.be

Voor meer info over de werken kan u ook terecht bij de Vlaamse Infolijn op het gratis nummer
0800 3 02 01.

 
  Fountain Business Park - Van Kerckhovenstraat 110 - 2880 Bornem - Contact